ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นเรศ พันธ์มณี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nares Punmanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คิดถึงเหลือเกิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 280 x 370ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Too Much to Think of You
Date : -
Technique : Oil on paper
SIZE (cm) : 280 x 370 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.