ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นารี ยิ้มศิริ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naree Yimsiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทำความสะอาด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 34x40x29 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cleaning
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 34x40x29 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.