ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นรากร สิทธิเทศ
เกิด :
4 กุมภาพันธ์ 2523
ที่อยู่ :
105/124 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 25 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร :
081-862-0779
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรม ศููนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศการ "สุนทรียะแห่งสรีระ" ณ Artery Gallery, สีลม แกลเลอเรีย, กรุงเทพฯ
2551 - นิทรรศการ "ศิลปะไร้กำแพง" No wall-Art and friendship ณ โรงพิมพ์คุรุสภาเดิม ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
2550 - นิทรรศการ "โฉมหน้าศิลปิน" ณ สีลม แกลเลอเรีย, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ "Almost famous" โดย Spire Group ณ Artery Gallery, สีลม แกลเลอเรีย อาร์ต สเปซ, เดอะสีลม แกลเลอเรีย, กรุงเทพ
- นิทรรศการ "โป้ยเซียน เขียนศิลป์ ถิ่นมังกร" ณ หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ
2549 - นิทรรศการ "GETTING...SOMETHING" โดย Spire Group, Chamnan Gallery, พัทยา
- นิทรรศการศิลปะ "Body Talk" โดย นรากร สิทธิเทศ และ Einhard Zhang ณ Gallery
- นิทรรศการ "The Way of Art" ณ PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "6 ทศวรรษศิลปะในรัชกาลที่ 9" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
2548 - นิทรรศการศิลปะ "CREDENCE" โดย นรากร สิทธิเทศ และยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ ณ Tang Gallery
2547 - นิทรรศการก้าวใหม่-50 ศิลปินตลาดนัดศิลปะ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
2546 - นิทรรศการจิตรกรรม "OUTSIDE TO INSIDE" โดย นรากร สิทธิเทศ และ วราพร สกุลปัญญาโชติ ณ หอศิลป์จามจุรี แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 15
2545 - นิทรรศการ NOKIA ART AWARDS ASIA PACIFIC ครั้งที่ 2
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 18
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
- รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2547 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 6
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
- รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16
- รางวัลระดับทอง การประกวดศิลปกรรม "ศิลปกรรมสามารถ" ครั้งที่ 1
2546 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- รางวัลผลิตภัณฑ์สี "ศิลปกรประดิษฐ์" นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2544 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narakorn Sitthited
Born :
February 4, 1980
Selected Exhibitions :
2009 - Bridge Art Fair, New York 2009
2007 - "Five Feeling" Gallery A, Angels Gate Cultural center,San Predo, California, USA.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : Sink
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 90 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sink
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 90 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : Afterglow
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 179 x 219ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Afterglow
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 179 x 219 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.