ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณภัทร ธรรมนิยา
เกิด :
5 ตุลาคม 2513
ที่อยู่ :
150/57 ซอยสวนผัก 2 ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร :
081-399-2765
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) ภาควิชาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่นการประกวดประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของสำนักงานศูนย์ส่งเสริมเยาวชนแอห่งชาติ
- รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัทโตชิบา แห่งประเทศไทย
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมลพบุรี ครั้งที่ 1
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมลพบุรี ครั้งที่ 2
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท. ครั้งที่ 10
- รางวัลรองชนะเลิศศิลปะปูนปั้น ครั้งที่ 1
- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย (SVOA) ครั้งที่ 1
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย (SVOA)
- รางวัลดีเด่นการออกแบบประติมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประติมากรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
- รางวัลที่ 1 การประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลชนะเลิศประติมากรรมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 2 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1
- รางวัลที่ 2 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naphat Thamaniya
Born :
October 5, 1970


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาวะสู่ความพลิกผันของชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็กและเรซิ่น
ขนาด (ซม.) : 220 x 315 x 195ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Comdition That's Life Change
Date : -
Technique : Welding and Resin
SIZE (cm) : 220 x 315 x 195 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฝังไว้กับความผูกพัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็กและหล่อปูนซีเมต์
ขนาด (ซม.) : 140 x 190 x 130ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Bonds
Date : -
Technique : Welding and Cement
SIZE (cm) : 140 x 190 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.