ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นภพงษ์ กู้แร่
ที่อยู่ :
397/14 ตรอกวัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naphaphong Gurae


ผลงานศิลปิน

Title : The Needed - Mind
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 77 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.