ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นันทวุฒิ สิทธิวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nantawuth Sitthiwang


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : จิตอันดิ้นรน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 150x180x200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unpeaceful Mind
Date : -
Technique : Fiberglass
Size : 150x180x200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.