ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
น้ำส้ม สุภานันท์
เกิด :
26 กรกฏาคม 2529
ที่อยู่ :
30/7 ม.1 ซ.พระยาตรัง14 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร :
087-6936170
การศึกษา :
- ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2550 - การแสดงนิทรรศการเดี่ยว "ห้วงฝัน" โรสการ์เด้น แกลลอรี่ สวนสามพราน
2550 - นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย - ญี่ปุ่น "ก้าวข้าม (Cross Borders)" หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - ทุน ถวัลย์ ดัชนี มูลนิธิสยามกัมมาจล ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
2550 - ทุนการศึกษา Young Thai Artist 2007 สาขา 2 มิติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Namsom Supanan
Born :
July 26, 1986
Selected Exhibitions :
2008 - The 2008 Asia-Pacific International Exhibition of print and Symposium, Taiwan
2007 - International mini-print exhibition "TUBULA RASA" Istanbul Turkey
- 14th International Print Biennial Verna 2007, Bulgaria
- 5+5 Print Exhibition, Podiam Art Gallery
2006 - 15th International biennale of children and youth graphic art, Poland
Awards :
2006 - Selected Award :
The lowa Biennial Exhibition of contemporary Miniature Prints, USA


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความฝันแห่งข้า มีนา ผ่านวัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้ สีน้ำ และแม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 83.5 x 55ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My dream
Date : -
Technique : Woodcut, wood water color, collograph
SIZE (cm) : 83.5 x 55 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความฝันแห่งข้า มีนา ตราตึง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้ สีน้ำ และแม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 83.5 x 55ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My dream - March Memorial
Date : -
Technique : Woodcut, wood water color, collograph
SIZE (cm) : 83.5 x 55 cm.
COLLECTION : -
Title : The Dream of mind, February, thee (it)
Date : 2009
Technique : woodblock,Silkscreen
SIZE (cm) : 55x83 cm.
COLLECTION : -
Title : The Dream of mind, Feb, to bind
Date : 2009
Technique : woodblock,Silkscreen
SIZE (cm) : 55x83 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.