ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นลิน รมย์ศิลป์ศุภา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nalin Romesilpsupa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในห้วงแห่งความคิดคำนึง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม (ผ้าเย็บจักร สักหลาด ไหม ผ้าแก้ว ปะติดผ้า เย็บมือ)
ขนาด (ซม.) : 200 x 300ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Time of The Consider
Date : -
Technique : Mixed Technique (Clothes, Wool, Tough Silk By Sewing Machine and Sewing)
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.