ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นคร เหล่าหล้า
ที่อยู่ :
บ้านพักครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม หลังศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nakorn Loula


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ข้างบ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 170 x 130ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.