ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นัยนา โชติสุข
เกิด :
2 กันยายน 2500
รางวัล/เกียรติยศ :
2526 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 29
2529 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naiyana Chotisuk
Born :
2nd September 1957
Education :
1981 - B.F.A (Graphic Art), Silpakom University
Selected Exhibitions :
1982 - Contemporary Art Competition, Bangkok
1983 - 29th National Exhibition of Art, The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
Awards :
1982 - Award Winner, Contemporary Art Competition, Bangkok
1982 - Award Winner, Thai Contemporary Art, National Bank, Bangkok
1983 - Silver Medal Award, Graphic Arts, 29th National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน


Title : I'll be Waiting Here No.2
Date : 1987
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 93.5 x 77 cm.
COLLECTION : -
Title : I'll be Waiting Here No.1
Date : 1987
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เมืองเหงา หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 80x130
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Deserted City No.1
Date : 1992
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 80x130 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.