ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เนติ วังรัตนกุล
เกิด :
27 มกราคม 2518
ที่อยู่ :
132/2 หมู่ที่ 1 ซ.นายคล้าย ถ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โทร :
085-175-6552
การศึกษา :
คณะวิจิตรศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- การแสดงภาพทิวทัศน์และหุ่นนิ่ง ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- การแสดงผลงานประติมากรรม "เริ่มต้นเดินทางสร้างสรรค์ 1-2"
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naeti Wangrattanakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สิ่งเร้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : เท่าจริง
ผู้ครอบครอง : -
Title : Stimuli
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : Life Size
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.