ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แนบ โสตถิพันธุ์ (2482-2564)
เกิด :
27 ธันวาคม 2482
การศึกษา :
-โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร)
- ปริญญาตรี (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- แสดงเดี่ยว ณ ทรีโอ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการ :
2560 - นิทรรศการ "ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่" ณ ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซี พระรามเก้า
2560 - นิทรรศการ "ลมหายใจแห่งเขาค้อ" ณ เดอะ บลูสกาย เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2553 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ
2552 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ณ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
2551 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เพนนินซูล่า กรุงเทพ
2550 - ธารศิลป์รักษ์จิตรกร ครั้งที่ 1, 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nab Sotthibandhu (1939-2021)
Born :
December 6, 1939
Tel :
(B.F.A.) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ดอกบัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 44.5 x 34.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.