ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มัลลิกา ขุนทะโร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mullika Koontharo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เวลาและความว่างหมายเลข ๒
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 44 x 55 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Time and Space 2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 44 x 55 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.