ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เมืองไทย บุษมาโร
เกิด :
13 มีนาคม 2503
โทร :
086-9238094
อีเมล์ :
bigmaew@hotmail.com, bigmaew@mthai.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/muangthai
การศึกษา :
- ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - นิทรรศการกลุ่มธันวา ครั้งที่ 2 ศูนย์สังคีตศิลป์
2530 - นิทรรศการศิลปเพื่อสันติภาพ เซ็นทรัลลาดพร้าว
2535 - นิทรรศการกลุ่มธันวา ครั้งที่ 3 หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร
2536 - นิทรรศการบันทึกราชดำเนิน โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค
2539 - นิทรรศการเช่าฝันปันรัก โดย มูลนิธิดวงประทีป โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Muangthai Busamaro
Born :
1960
Tel :
086-9238094
E-mail :
bigmaew@hotmail.com, bigmaew@mthai.com
Website :
www.rama9art.org/muangthai
Education :
- B.F.A. (Painting) Silpakorn University Bangkok
Solo Exhibition :
2004 - "Inspired Moments" Surapon Gallery, Bangkok
2006 - "Home - Land" Surapon Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1985 - 2nd 'Thunwa Group' Exhibition the Musical art center Bangkok Bank Phanfa Branch, Bangkok
1987 - 'Art for peace' Central Ladprow, Bangkok
1992 - 3rd 'Thunwa Group' Exhibition Silpakorn University art Museum Bangkok,Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Landscape with boat
Date : 2004
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : Private collection
Title : Family at swimming pool
Date : 2004
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 39 x 49 cm.
COLLECTION : Artist Collection

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.