ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มรกต นาคสินธุ์
โทร :
08-1928-3433
อีเมล์ :
morrakot_naksin@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/morrakot
นิทรรศการกลุ่ม :
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
- หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา
- หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Morrakot Naksin
Tel :
08-1928-3433
E-mail :
morrakot_naksin@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/morrakot
Education :
1993 - Bachelor Degree of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai
1998 - Student Sculpture at Sint- Lucas Accademia, Ghent, Belgium
Solo Exhibition :
2006 - FAITH, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand
2006 - FAITH, Sunjin Galleries (S)Pteltd, Singapore
2004 - Pakistan, Lahore (will be organize in October)
Selected Exhibitions :
2007 - The Step of Spirit, 4th floor Exhibition Hall River City Shoping Complex, Bangkok.
2005 - Galeria de Arte Ryoichi Jinnai, The Lima, Peru.
2004 - Contemporary Thai- Dutch Art Exibition, The Queen’s Gallery Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Boy
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : Symbol (10 addition)
Date : -
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 40 x 57 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.