ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มณเฑียร บุญมา (2496 - 2543)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/montien
การศึกษา :
2521 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Matriser Nationale en Art Plastiques University ประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - Story From The Farm หอศิลปแห่งชาติ
2533 - Thaiaht; Thai-Thai หอศิลปแห่งชาติ
2534 - The Pagoda & Cosmos Drawn whit Earth Asean Culture Center Gallery,Tokyu and Mitsubishi Jisho ARTIUM, Fukuoka,Japan
2534 - โอม วิฌวลธรรม แกลเลอรี่
นิทรรศการกลุ่ม :
2525-2532 - รางวัลเกียรติยศ ชมรมการศึกษาภาวะแวดล้อมแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผลงานศิลปกรรมเพื่อสนับสนุนการป้องกันสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
2527 - รางวัลชนะเลิศ การประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัย
2528-2531 - ทุนการศึกษาประติมากรรมสื่อผสม ณ ประเทศฝรั่งเศส
2531 - ผลงานประติมากรรมติดตั้งอย่างถาวร ณ Olympic Park กรุงโซล เกาหลีใต้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Montien Boonma (1953-2000)
Website :
www.rama9art.org/montien
Education :
1978 - B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
1986-88 - Studied in Sculpture, Ecole Nationale Supeireure des Beaux - Arts, Paris
1989 - M.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1996 - Arokhayasan, Visual Dhamma Gallery and Bangkok Playhouse Hall, Bangkok
1997 - Montien Boonma, Beurdeley & Cie, Paris, France
- Deitch Project, New York City, NY, USA.
- Montien Boonma,'Arokhayasala' Installasjoner, Stenersemuseet, Oslo, Norway Art front Gallery,Tokyo, Japan.
Selected Exhibitions :
1998 - Global Vision, New Art from the 90"s, Deste Foundation, Athens, Greece
- The Edge of Awareness, Arts for the World project, curated by Adelina Von Furstenberg, World Health Organization, Geneva, P.S. 1 Contemporary Art Center, New York, U.S.A.
2006 - The 51st International Art Exhibition, La Biennale di venezia - "Those Dying Wishing to Stay, Those Living Preparing to Leave", Convento di San Francesco della Vigna, Venice, Italy


ผลงานศิลปิน

Title : A pair of water-buffaloes
Date : 1988
Technique : Unhusked rice, sack, straw, horn, stools
SIZE (cm) : 80 x 180 x 160 cm.
COLLECTION : -
Title : Manual Acts in Red Handprints Construction
Date : 1990
Technique : Terra-Cotta, rake, digging tools
SIZE (cm) : 75 x 50 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อโรคยาศาลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : สองทุย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ข้าวสารเปลือก 2 กระสอบ บรรจุกระสอบละ 7 ถัง ฟางข้าว เขาควาย เก้าอี้
ขนาด (ซม.) : 80 x 80 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.