ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มงคล เปลี่ยนบางช้าง
นิทรรศการเดี่ยว :
2553 - "แผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์" แมวใจดี สตูดิโอ & แกลเลอรี่ เชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mongkol Plienbangchang
Mongkol is a painter, poet and performance artist from Thailand who has performed since 1995.
He is part of ASIATOPIA’s committee and has always been involved in art & social movements groups. His performances are usually very intense, mostly dealing with political sphere of Thai politics and Global situations.
He has published 2 books of his drawings and poems ‘Inner & Outer’ and ‘the Man numbers Zero’ He has performed in many performance art events & festival, both in Thailand and around Asia.
He has performed in many performance art events & festival, both in Thailand and around asia. He has performances in Japan,Australia,Indonesia,Hong Kong,Macau,Korea,Myanmar,The Phillipines,Vietnam and China.
He also participated in Poland’s International art festival ‘Interakje’ at Piatrkow trybunalski and the 8th OPEN International Performance art festival in Beijing;China
Solo Exhibition :
2010 - Sacred Earth, Meojaidee Gallery, Chiang Mai
Selected Exhibitions :
2009 - 5th Philippine International Performance Art Festival, Kanlungan ng Sining, Luneta Park, City of Manila, Philippine
2010 - 4 Directions from Asia, Brooklyn, New York, U.S.A.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.