ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มงคล เกิดวัน
เกิด :
25 ธันวาคม 2513
ที่อยู่ :
76 หมู่ 5 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร :
(035) 591-864
การศึกษา :
ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mongkol Kerdwan
Born :
December 25, 1970
Tel :
(035) 591-864


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : รูปทรงแห่งวัฒนธรรม หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด : 240 x 240 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Culture No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 240 x 240 x 80 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด : 100 x 200 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Mixed media
Size : 100 x 200 x 80 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.