ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มนตรี มุกดาสนิท
ที่อยู่ :
135 ถนนบุญศิริ ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Momtri Mukdasa-Nit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หัวปลี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 90 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.