ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มิตรพงศ์ ไตรพรพงศ์พันธุ์
ที่อยู่ :
11/200 ซอยสิทธิสะอาด ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mitrpong Tripornpongpunt


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กำเนิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 130 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Birth
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 130 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.