ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มิตรชัย ภักตร์เจริญ
ที่อยู่ :
125 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mitchai Phakcharoen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เกิด 15
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 76 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Birth 15
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 76 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.