ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มีเซียม ยิบอินซอย (2449-2531)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/misiem
นิทรรศการเดี่ยว :
2494 - นิทรรศการผลงานด้านจิตรกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก เริ่มสนใจด้านประติมากรรม และเรียนกับศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี
2500 - นิทรรศการผลงานด้านประติมากรรม ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก ณ ห้องนิทรรศการสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
2506 - นิทรรศการผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ในฐานะศิลปินเดี่ยว ครั้งที่ ๒ ณ สยามสมาคม กรุงเทพฯ
2519 - นิทรรศการผลงานย้อนหลังครั้งสำคัญครั้งแรก ณ หอศิลป พีระศรี
2521 - นิทรรศการประติมากรรม "เกียรติยศแด่ มีเซียม ยิบอินซอย" ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล โดยการสนับสนุนของคาเธ่ย์แปซิฟิค
2524 - โลกศิลปของมีเซียม งานแสดงย้อนหลังครั้งสำคัญ ที่รวมผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม เพื่อฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ของสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
2525 - นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรมขนาดย่อม ณ ธนาคารฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเปิดสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
2527 - นิทรรศการจิตรกรรม และประติมากรรม ณ สถานแสดงภาพในสวนของสมาคมฝรั่งเศส เพื่อเฉลิมฉลองอิสริยาภรณ์ สาขาศิลปะและอักษรศาสตร์ ของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส
2529 - นิทรรศการผลงานชิ้นใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด ๘๐ ปี ของอาจารย์มีเซียม ยิบอินซอย ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๓ ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรม
2527 - อิสริยาภรณ์ ชั้น "อัศวินสาขาศิลปะและอักษรศาสตร์" กระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส
2528 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Misiem Yipinsoi (1906-1988)
Website :
www.rama9art.org/misiem
Education :
1985 - Doctor of Arts, Silpakorn University
1984 - Chevalier des Arts et des Lettres, French Ministry of Culture


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : --
Title : Mountain in Tyrol
Date : 1953
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 52.5 x 70 cm.
COLLECTION : Collection of Misiem's Sculpture Garden, Nakon Pathom
ชื่องาน : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : La R'eve d'un Promeneur Solitaire
Date : 1949
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : Collection of Misiem's Sculpture Garden, Nakon Pathom
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : 55 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 55 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.