ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เมตตา กล่ำกลิ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Metta Glumglin


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ดุลยภาพของโลกในจินตนาการ หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 183 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Equilibrium of Imagination No.1
Date : -
Technique : Etching
Size : 183 x 120 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ดุลยภาพของโลกในจินตนาการ หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 133 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Equilibrium of Imagination No.2
Date : -
Technique : Etching
Size : 133 x 120 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.