ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เมธา คงสนธิ
เกิด :
23 มีนาคม 2514
ที่อยู่ :
705 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง สุขาภิบาล 3 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร :
035-509-157, 08-5811-7463
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/metha
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต (โตชิบา) ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ฟิลลิป มอร์ริส) กรุงเทพฯ
2540 - นิทรรศการจิตกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ
2541,2542 - นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 กรุงเทพฯ
2543 - นิทรรศการ "ประเทศของฉันในปี 2000" ลอนดอน (อังกฤษ) บรัสเซลล์(เบลเยี่ยม) สตอร์กโฮม (สวีเดน) นิวยอร์ก (สหรัฐอมเริกา)
2544 - นิทรรศการร่วมสมัยกลุ่ม Thai VI ครั้งที่ 4 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กรุงเทพฯ
2546 - ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการ ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
2549,2550 - ศิลปะไทยร่วมสมัยกลุ่ม Thai IV ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมแนวไทยประเพณี เหรียญทองบัวหลวง
2539 - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม จากการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (ฟิลลิป มอร์ริส)
2542 - ได้รับรางวัลพิเศษ นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" (โตชิบา) ครั้งที่ 11
2549 - รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2549 ครั้งที่ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Metha Kongsonthi
Born :
March 23, 1971
Address :
705 Soi 3 Moo.5 Nongmakamong, Danchang, Suphanburi 72180
Tel :
035- 509157
Website :
www.rama9art.org/metha
Education :
- Danchang Primary School
- Secondary School certificate, Banhanjamsaiwittaya III School
- College of Fine Arts, Bangkok
- B.F.A.( Thai Art ), Silpakorn University, Bangkok
- M.F.A.( Thai Art ), Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2000 - Art Exhibition "My country in the year 2000" by WINSOR & NEWTON, ( London, England, Brussels, Belgium, Stockholm, Sweden, New York, U.S.A.)
- Silpakorn Art Exhibition to Celebrate on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary, Bangkok
- Art Project in celebration of King Bhumibol Adulyadej 6th Cycle Birthday Anniversary on 5th December, 1999
- The 46th National Exhibition of Art
- Art for Silpa Bhirasri 2000'Art Thesis Exhibition by Master Degree
- IMAGES - RBFUGE IN Thailand
- The Art for DHAMMA
Awards :
1999 - Award Winner , Art Exhibition "My Country in the year 2000" by WINSOR & NEWTON, Bangkok
- Special Prize 11th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok
- Prize Award Winner, Sketches and Models in Celebration of H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary on the 5th December 1999


ผลงานศิลปิน

Title : One who gives the peace
Date : 1999
Technique : Mixed colour and goldleaves on wood
SIZE (cm) : 70 x 110 cm.
COLLECTION : -
Title : Buddha Image No.2
Date : 2000
Technique : Mixed colour and goldleaves on wood
SIZE (cm) : 100 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.