ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มีกิจ ทรัพย์เย็น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Meekit Supyen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายในข้าพเจ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 89 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inner Mind
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 89 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.