ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เมธาสิทธิ์ อัดดก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mathasit Addok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปฐมเทศนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : First Sermon
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.