ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เมธี แสงแก้ว
เกิด :
1 ธันวาคม 2504
ที่อยู่ :
1/126 ซ.วรพงษ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Matee Sangkaew
Born December 1, 1961


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงและพื้นผิว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คลอโลกราฟ
ขนาด (ซม.) : 68 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form and Texture
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 68 x 96 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พื้นผิวของรูปทรง หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.