ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มารุต ถาวรรัตน์
เกิด :
29 มิถุนายน 2526
ที่อยู่ :
74/21 หมู่ 8 ซอยวัดเขมา ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
การศึกษา :
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงงาน "No Picnic Printed Exchange" Art Exhibition KMITL - Nagoya University of Art,ละลานตาไฟน์อาร์ต, กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 24 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2549 - ร่วมแสดงศิลปกรรม MINI MINI ART, Hof Art Gallery, กรุงเทพ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 18 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Marute Thawonrut
Born :
June 29, 1983


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : The Power Over Citizen
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Power Over Citizen
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Destructive Conflict
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.