ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มารุต ธรรมบุญเรือง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Marut Thaumboonreang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พื้นที่แห่งตัวตน หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ร่องลึก
ขนาด (ซม.) : 90 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Space of Myself No. 5
Date : -
Technique : Intaglio Process
SIZE (cm) : 90 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.