ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มารุต พวงธนสาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Marut Pungthanasharn


ผลงานศิลปิน

Title : Two World In My Live No.1
Date : Welding and Gypsum Cement Sculpting
SIZE (cm) : 100 x 110 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.