ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มาตรา บูรณสิน
ที่อยู่ :
108/204 หมู่ที่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร :
085-259-6770, 02-962-5684
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 22
รางวัล/เกียรติยศ :
- เหรียญเงินทักษะวิชาชีพประติมากรรม
- รางวัลยอดเยี่ยม เมืองงามนามศรีราชาครั้งที่ 14
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Matra Buranasin
Tel :
085-259-6770, 02-962-5684


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เมื่อความวิตกกังวลสุมใจของข้าพระองค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เกรยอง, สีหมึก, สีคาร์บอน
ขนาด (ซม.) : 300 x 540 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Anxiety
Date : -
Technique : Crayon, indelible ink, carbon color
SIZE (cm) : 300 x 540 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การทับซ้อนของเส้นและโครงสร้าง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เกรยอง
ขนาด (ซม.) : 200 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Overlap of Line and Structure No.1
Date : -
Technique : Crayon
SIZE (cm) : 200 x 600 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.