ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Princess Marsi Paribatra


ผลงานศิลปิน

Title : Le Ba
Date : 1991
Technique : -
SIZE (cm) : 134 x 199 cm.
COLLECTION : -
Title : La Belle à la cour de la Bête
Date : 1995
Technique : -
SIZE (cm) : 130 x 195 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.