ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มนัส เหลาอ่อน
เกิด :
19 กันยายน 2523
ที่อยู่ :
49/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
โทร :
086-0273-488
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี
- ร่วมแสดงงานนักศึกษา ภาควิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 3 ณ อาเตอร์ริเย แกลเลอรี่
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
- ร่วมแสดงงานนักศึกษา เปิดบ้านคณะจิตรกรรม
- การแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาตรี คณะประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2546
- นิทรรศการ วิถีไทยที่ Heritage Club 2005
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 18
- ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9
- ร่วมแสดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี
- รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมสีน้ำ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรปรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยอันดับ 2 การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่่ 53
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 19
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manut lao-on
Born :
September 19, 1980
Tel :
086-0273-488


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชั่วฟ้าดินสลาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Forever
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 250 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 195 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Game
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150 x 195 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.