ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มนัส คงรอด
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manut Kongrod


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หุ่นนิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 30 x 22 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still - Life
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 30 x 22 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.