ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มาโนช กงกะนันทน์
เกิด :
5 มิถุนายน 2477
โทร :
02-466 3785
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/manote
การศึกษา :
2503 - ศบ.(มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2509,2510 - M.A.(Art),M.F.A.(Environmental Design) University of California Los Angeles
นิทรรศการเดี่ยว :
2511 - นิทรรศการเดี่ยว ทริโอ แกลเลอรี่
2530 - นิทรรศการเดี่ยว Swen Parson Gallery สหรัฐอเมริกา
2537 - นิทรรศการเดี่ยว หอศิลปะบริติชเคาน์ซิล สยามสแควร์
นิทรรศการกลุ่ม :
2501-2505 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9-12
2508 - นิทรรศการนานาชาติ International Festival Century City California
2512 - นิทรรศการคู่ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
2523-2524 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26-27
2535 - นิทรรศการ 73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีรศรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manote Kongkananda
Born :
June 5, 1934
Address :
263 Soi Hirunruchee, Wong Wienyai, Bangkok, 10600
Tel :
02-466 3785
Website :
www.rama9art.org/manote
Education :
1951 - High School Assumption College, Bangkok, Thailand
1956 - Dep. Uthenthawai School of Building Construction, Bangkok, Thailand
1962 - B.F.A. (Decorative Arts) Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1966 - M.A. (Art) University of California, Los Angeles, California, U.S.A.
1967 - M.F.A. (Environmental Design) University of California, Los Angeles, California, U.S.A.
Solo Exhibition :
1968 - Trio Gallery, Bangkok, Thailand
1987 - Swen Parson Gallery, Northern Illinois University Dekalb, Illinois, U.S.A.
1994 - British Council Gallery, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1992 - "73 Thai Artists From Silpa Bhirasri School" A Special Exhibition to Commemorate Professor Silpa Bhirasri on the Occasion of the Centenary of His Birth, The National Gallery, Bangkok, Thailand
- Faculty Exhibition, Silpakorn University, Bangkok
Awards :
1965 - 2nd National Award in Interior Design, National Society of Interior Designer
1966 - Honorable Mention, U.C.L.A. Student Art Show, Los Angeles, California, U.S.A.


ผลงานศิลปิน

Title : Spirit House
Date : 1970
Technique : Wood block print
SIZE (cm) : 59 x 70.5 cm.
COLLECTION : -
Title : Oxen
Date : -
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 55 x 53 cm.
COLLECTION : Collection of National Museum Silpa Bhirasri Memorial, Thailand
ชื่องาน : องค์ประกอบตกแต่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2504
เทคนิค : หมึกดำและสี
ขนาด (ซม.) : 50 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1961
Technique : Ink and colour
SIZE (cm) : 50 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.