ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานพ สุวรรณปินฑะ
เกิด :
3 ตุลาคม 2501
ที่อยู่ :
บ้านประติมากร 257/41 ซ.ประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น เขตบางชื่อ กทม.
โทร :
02 586 9591
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/manop
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
2546 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2547 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
2548 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2551 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมกลุ่ม ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2519 - รางวัลชนะเลิศ จิตรกรรมไทยประเพณีและวาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลป์
2544 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 37 และ34
2547 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547 ได้รับทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศิลป์ ครั้งที่ 4
2549 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2551 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manop Suwanpinta
Born :
October 3, 1959
Address :
Sculptor Studio 257/41 Chounchuen Village Soi Prachachuen 30, Bangkok 10800
Tel :
02-5869591
Website :
www.rama9art.org/manop
Education :
- The College of Fine Art, Bangkok
- B.F.A. Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2009 - Art Exhibition Silpa Bhirasri "Consciousness" The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.
2010 - One Man Exhibition "Here and Here After" Sculppture, Mix Media and Installation, The National Gallery, Bangkok.
2012 - 30 Years Retrospective "Consciousness in Memory", Art Gallery of Silpakorn University, Silpakorn University, Bangkok.
2019 - 36 Years Retrospective By Manop Suwanpinta "The Reflection of Life", The Queen's Gallery, Bangkok.
Awards :
2008 - 2nd Prize, Silver Medal Award (Sculputre), The 54th National Exhibition of Art, The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Maditation
Date : 1984
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความละโมบและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, ไม้, ทองแดง, ลำโพง
ขนาด (ซม.) : 5 x 5 เมตร
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human's Greediness and Selfishness
Date : -
Technique : Fiberglas, Iron, Copper, Speaker
SIZE (cm) : 5 x 5 m.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2544
เทคนิค : สัมฤทธิ์หล่อ
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Family Talk Edition 1/9
Date : 2001
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Life size
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปคนในภูมิทัศน์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2544
เทคนิค : สัมฤทธิ์หล่อ
ขนาด (ซม.) : ขนาดเท่าคนจริง
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Figures in Landscape
Date : 2001
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Life size
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.