ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานพ เอี่ยมสะอาด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manop Iamsaard


ผลงานศิลปิน

Title : Face of Journey
Date : -
Technique : Welding, Wood, Fiberglass
SIZE (cm) : 350 x 150 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.