ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มนู วินทวามร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manoo Wintavamorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหงา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 92 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lonely
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 x 92 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.