ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานิตย์ ศรีสุวรรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manit Srisuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะแห่งความเป็นจริง (กลางวัน)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วานิชบนสีไม้, อะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 180 x 235 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Present of the Past
Date : -
Technique : Vanish on Pencil Color, Acrylic
SIZE (cm) : 180 x 235 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.