ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานิตย์ ภู่อารีย์ (2478-2551)
เกิด :
3 ธันวาคม 2478
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/manit
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
การศึกษา :
- แผนกวิจิตรศิลป์ สถาบันเพาะช่าง
2502 - ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2505 - Diploma Pettura L'accademia Di Belle Arti, Di Roma Italia.
นิทรรศการกลุ่ม :
2501 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ หอศิลป กรมศิลปากร
2502 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ หอศิลป กรมศิลปากร
2504 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ หอศิลป กรมศิลปากร
2505 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ หอศิลป กรมศิลปากร
- ผลงานแสดง ณ ต่างประเทศ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เยอรมนี เนปาล เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี ออสเตรเลีย ฯลฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2501 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (มัณฑนศิลป์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
2502 - รางวัลเกียตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2505 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1, 3 (ภาพพิมพ์, จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2505 - ศิลปินชั้นเยี่ยม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2542 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manit Poo-Aree (1935-2008)
Born :
December 3, 1935
Website :
www.rama9art.org/manit
National Artist :
National Artist 1999, Visual Arts (Printmaking)
Education :
1952 - Poh-Chang School of Fine Arts
1952 - Scholarship to America
1952 - Diploma (Painting) from Academy of Fine Arts of Rome
1954-1959 - B.F.A. (Painting) Hons., Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1958 - The 9th National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1959 - The1Oth National Exhibition of Art, Art Gallery, Fine Arts Department, Bangkok
1961 - The12th National Exhibition of Art, Art Gallery, Fine Arts Department, Bangkok
1962 - The13th National Exhibition of Art, Silpakorn Gallery, Bangkok
Awards :
1961 - 1st Prize (Prints), 2nd Prize (Painting), The 12th National Exhibition of Art
1962 - 1st Prize, (Prints), 2nd Prize (Painting), The 13th National Exhibition of Art
1962 - Artist of Distinction in Graphic Arts


ผลงานศิลปิน

Title : Magic Land
Date : 1974
Technique : Crayon on paper
SIZE (cm) : 55.5 x 79 cm.
COLLECTION : Collection of the Artist
Title : Self Portrait
Date : 1959
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 59 x 44 cm.
COLLECTION : Collection of the Artist
ชื่องาน : ตะกร้อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2504
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 40 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ta kraw
Date : 1961
Technique : Wood cut
SIZE (cm) : 40 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.