ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานิต คูห์วัฒนศิลป์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manit Kuwattanasilp


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ้าน ต้นไม้ในสามเหลี่ยม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ทองเหลือง
ขนาด (ซม.) : 51 x 58 x 69 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Home, Tree in a Triangle
Date : -
Technique : Brass
SIZE (cm) : 51 x 58 x 69 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.