ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มานิตย์ กันทะสัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manit Kantasak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แผ่นดินที่หอม แผ่นดินที่ตรอม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด (ซม.) : เปลี่ยนแปลงได้
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fragrant land - Despondent Land
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.