ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มณีรัตน์ ฤกษ์สะอาด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Maneerat Roeksa-ard


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะของสีในรูปทรงที่อิสระ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 73 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm of Colour in Free Form 1
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 73 x 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.