ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มณี มีมาก
เกิด :
9 มิถุนายน 2520
ที่อยู่ :
138/1 หมู่ที่ 8 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร :
089-747-8069
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 11
- ร่วมแสดงศิลปกรรมไทยร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- การแสดงศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 13
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
- นิทรรศการภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยปากรณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับทุนงบประมาณคณะจิตรกรรม สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โดยบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 13
- รางวัลเกียรติยศ การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16
- ได้รับทุนราชกรีฑาสโมสรแห่งประเทศไทย รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- รับทุนมูลนิธิ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลเกียรติยศ การประกวดศิลปกรรม ปตท. "ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้" ครั้งที่ 17
- ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manee Meemark
Born :
June 9, 1977
Tel :
089-747-8069


ผลงานศิลปิน

Title : Adoring Sense I
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 150 cm.
COLLECTION : -
Title : Adoring Sense II
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.