ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มนัทพงศ์ เซ่งฮวด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Manattapong Senghuad


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ริมน้ำ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 100 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Riverfront No. 1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 100 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ริมน้ำ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 91 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Riverfront No. 2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 91 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.