ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เกิด :
12 กุมภาพันธ์
ที่อยู่ :
7/2 ม.3 ซ.กันตนา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร :
089-179-0551
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ ๒๕๕๓
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ "สงกรานต์สงคราม" ณ ldyl Art Gallery, กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Makha Sanewong Na Ayuthaya
Born :
February 12
Tel :
มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประกอบไม้, โลหะ, มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness's Tools
Date : -
Technique : Wooden, metal, electric motor
SIZE (cm) : Dimension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.