ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไมตรี วีระสุขสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Maitri Veerasuksawad


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไกล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 101 x 71 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Remote
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 101 x 71 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.