ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไมตรี ศิริบูรณ์
เกิด :
11 มิถุนายน 2526 อุบลราชธานี
ที่อยู่ :
46 หมู่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 43000
อีเมล์ :
maitree@maitreesiriboon.com
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2549 - Dream of Liberation, ไวท์สเปส แกลอรี่ กรุงเทพฯ
2551 - My Tree มู มู อาร์ต เฮ้าส์
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ตรึกในกาย ในงานร่วมสมัยจากกรุงเทพ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ กรุงเทพฯ
2553 - “อิสาน บอยด์ ซอย สี่” ไวท์สเปส แกลอรี่ กรุงเทพฯ
2554 - "แก่แดด" หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 ประเภทสื่อผสม การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
- รางวัล "ศิลปากรประดิษฐ์" การแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
2549 - รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Maitree Siriboon
Born :
June 11, 1983 Ubon Ratchatanee
Email :
maitree@maitreesiriboon.com
Education :
- The College of Fine Art
- B.F.A. Silpakorn University
Solo Exhibition :
2006 - Dream of Liberation, Whitespace Gallery, Bangkok
2008 - My Tree, Mu Mu Art House
Selected Exhibitions :
2004 - 20th PTT Art Award, The National Gallery, Bangkok
- 7th Panasonic Art Award, The National Gallery, Bangkok
2005 - Eaksilp Thai, Silpakorn University, Bangkok
- 17th Toshiba Brings Good Things to Life, The National Gallery, Bangkok
2006 - The 28th Bua Luang Exhibition of Paintings, Queen's Gallery, Bangkok
2007 - Collage and Color, Lalanta Gallery, Bangkok
2008 - SENSATIONAL SELVES, The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok
- Face to Faces, Silom Galleria, Bangkok
2009 - Lucca Film Festival, Lucca, Italy
- The Mind is like a Mirror, Music Festival Venice, Italy
- The God of Small Things, Casa Massacio arte contemporanes, San Giovanni Valdarno, Italy
- PIAZZALW TACCHIO, Mostra d'oltremare, Napoli, Italy
- Rites de Passage, Shunck Contemporary Museum, Netherlands
- CUT-09 ; Figure New South East Asia Photography Exhibition, Valentine Willie Fine Art, Malaysia
2010 - Isan Boy Soi 4, Whitespace Gallery, Bangkok
- Different, Tang Contemporary Gallery, Bangkok
- I Giovanni Isan, Cappella Dei Caduti, Via Sant's Andrea, Pelago, Italy
- GFEST-Gaywise FESTival 2010, The Atrium, London
- Month of Photography Tokyo, Richo Building Hall, Tokyo, Japan
- BKK Art House, BACC, Bangkok
- 1st Siam Art Fair, Crystal Design Center, Bangkok
- Whitespace Retro, Whitespace Gallery, Bangkok
2011 - YAP'11 - 2011 Young Artists Project, Daegu Metropolitan City, South Korea
- The 4th Guangzhou Triennial, Guangdong Museum of Art, China
- Across the Mekong, Project Space Luangprabang, Lao
- Thai Sensation, Contemporanea Art Festival International Paraty, Brasil
- 3rd Biennial Exhibition of World Image - PHOTOQUAI, The Musee du quai Branly, Paris, France
- SPARTA, White Project Gallery Pescare, Italy
- DIALOGUES, BACC, Bangkok
- Refraction, Bon Galleria, Bangkok
Awards :
2006 - Second Prize, Semi-Traditional,The 28th Bua Luang Exhibition of Paintings


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพฝันของลูกอีสาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550-2551
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Isarn Boy Dream
Date : 2007-2008
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : ลูกอีสาน ซอย 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Isarn Boy Soi 4
Date : 2009
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.