ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไมตรี หอมทอง
เกิด :
5 เม.ย. 2504
ที่อยู่ :
83/102 หมู่บ้านมิตรประชา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
อีเมล์ :
modernartmt@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/maitree
การศึกษา :
- วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 1 บริติชเคาน์ซิล
- นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 2 ห้องสมุดเนลสันเฮย์
- นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 เอ.ยู.เอ
- นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 4 อัมรินทร์ อาร์ต แกลเลอรี่ ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการเฮปเพนนิง อาร์ต วิทยาลัยเพาะช่าง
- การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปของ กลุ่มธรรม ครั้งที่ 4 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
2529 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัยของเอเชีย เกาหลีใต้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Maitree Homthong
Born :
5th April 1961
Address :
83/102 moobaan Mitpracha, Bangbuathong, Nonthaburi, 11110
Tel :
02-903-6562, 086-992-6856
E-mail :
modernartmt@yahoo.com
Website :
modernartmt@yahoo.com
Education :
- Ubon Rajathanee Vocational College
- Certificate (Fine Arts) Poh-Chang College of Art & Crafts, Bangkok, Thailand.
- Srinakharinwirot University, Prasanmit Campus, Bangkok, Thailand
Solo Exhibition :
- Untitled, 2007" at C.P.Seven Art Gallery, Bangkok
- Life is Beautiful" at Sriphiphat Art Gallery, The Princess Mother Memorial Park, Bangkok
Selected Exhibitions :
1980 - The 6th Bua Luang Art Exhibition
- The 1st Thailand Art Exhibition at Silpakorn University, Bangkok.
- The 4th Art Exhibition by " Dharma Group" at Goethe-Institut, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : 2005
Technique : Arylic on canvas
SIZE (cm) : 34 x 33 cm.
COLLECTION : -
Title : Untitled
Date : 2005
Technique : Installation
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : สุนทรียภาพ หมายเลข 1
Date : 2019
Technique : Acrylic on canvas
Size : 104 x 83 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Museum Foundation
Title : สุนทรียภาพ หมายเลข 2
Date : 2019
Technique : Acrylic on canvas
Size : 104 x 83 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Museum Foundation
Title : สุนทรียภาพ หมายเลข 3
Date : 2019
Technique : Acrylic on canvas
Size : 104 x 83 cm.
COLLECTION : Rama IX Art Museum Foundation

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.