ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลักษมี ตั้งโฉลก (หงษ์นคร)
เกิด :
1 ตุลาคม 2490 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
2/113 หมู่ 13 ถนนอ่อนนุช 17 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร :
0-2221-0820, 0-2225-8991
การศึกษา :
2513 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2519 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) University of Washington ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2539 - "เสียงสะท้อนกลับของสี" หอศิลปคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2512 - นิทรรศการ ๕ ศิลปินหญิง
2514/2515/2520/2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21, 24, 25
2519 - นิทรรศการ The Collagraph - A New Print Medium, Pratt Graphics Center สหรัฐอเมริกา
2521 - นิทรรศการครบรอบ 4 ปี หอศิลป พีระศรี
2526 - นิทรรศการ Contemporary Art From Thailand, Nurnberg Norishalle เยอรมนีตะวันตก
2531-2535 - นิทรรศการศิลป โดยคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5-9
2536 - นิทรรศการ Thai-Japanese Interexchange Contemporary Print, Exhibition'93 กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการ Kradaad :
Contemporary Thai Works on Paper, Texas Tech University สหรัฐอเมริกา
2539 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2542 - "ศิลปกรรม-ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2514 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2515 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Luxmi Thangchalok (Hongnakhon)
Born :
October 1, 1947, Bangkok
Address :
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Tel :
0-2221-0820, 0-2225-8991
Education :
1970 - B.F.A. (Graphic Arts) The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1976 - M.F.A. (Graphic Arts) University of Washington, Seattle, Washington, U.S.A.
Solo Exhibition :
1976 - Contemporary Prints, The University of Washington, U.S.A.
1996 - Reverberations of Colour, Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture & Graphic Arts Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1969 - Five Women Artists Exhibition, Bangkok
1971/1972/1977/1979 - 20th, 21st, 24th, 25th National Exhibition of Art, Bangkok
1973 - 12th International Biennial Exhibition of Art, Sao Paulo, Brazil
1976 - The Collagraph - A New Print Medium, Pratt Graphics Center, N.Y.
1978 - 4th Anniversary of the Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1982 - Contemporary Art of Thailand, Pasadena, U.S.A.
1983 - Contemporary Graphic Arts from Thailand, Nurnberg, Norishalle, W.Germany
1984 - Paperwork by 20 Artists, Bangkok
1985 - Contemporary Thai Prints, Kuala Lumpur, Malaysia
1986 - Contemporary Thai Art, Heidelburg, Mannheim, Bonn Bayreuth
1993 - Thai-Japanese Interexchange Contemporary Print, Exhibition'93, Bangkok
1994 - The Art & Design Exhibition "Artists & Fork Spoon" by Eight Leading Thai Artists, Bangkok
1995 - Kradaad :
Contemporary Thai Works on Paper, Texas Tech University, U.S.A.
- The 10th Asian International Art Exhibition, The National Museum Art Gallery, Singapore1996 Golden Jubilee Art Exhibition :
50 Years of Thai Art, Queen Sirikit NationaL Convention Center, Bangkok
1999 - Silpakorn Art Exhibition to Celebrate on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary 5th December 1990,
- Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok
Awards :
1971 - 3rd Prize, Painting, 20th National Exhibition of Art
1972 - 3rd Prize, Graphic Arts, 21st National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เทพเจ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 49.5 x 43 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Goddess
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 49.5 x 43 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ทางออก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 46 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Way Out
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 46 x 36 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : (ชีวิตที่เป็นสสาร 3/35)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 60 x 91 ซม.
ผู้ครอบครอง : ลักษมี ตั้งโฉลก
Title : Life as Matters 3/92
Date : 1992
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 60 x 91 cm.
COLLECTION : Luxmi Thangchalok

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.